ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 114 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 13 ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ physio control lifepak 20 KAI 1 lifepack 1000 ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr