ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

Επικαιρότητα: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ  ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ