ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ :LEADER ΠΑΑ ΚΑΙ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

Το Τοπικό Πρόγραμμα Leader ΠΑΑ Κεντρικής Εύβοιας απευθύνεται σε ευρεία γκάμα δυνητικών δικαιούχων (ιδιώτες επενδυτές γεωργούς νομικά πρόσωπα κλπ). Επιπλέον παρέχει ένα σημαντικό πλήθος δράσεων αγροτικής ανάπτυξης δημιουργίας – εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων δικτύωσης επιχειρήσεων .

Το πρόγραμμα Leader Αλιείας (Εύβοιας) έχει ύψος 4.690.000 ευρώ αφορά περιοχές της Εύβοιας αλλά και της Σκύρου – και όχι μόνο τα κέντρα - περιλαμβάνει ευρύτερες δράσεις ελεύθερης αλιείας εκτροφής μεταποίησης κ.α. που ξεφεύγουν από τις καθιερωμένες όπως δράσεις για εναλλακτικό τουριστικό τομέα αλιευτικό τουρισμό και γαστρονομία που θα υποστηρίξουν την αλιευτική διαδικασία και παραγωγή.

Το ποσοστό επιδότησης μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 40% στο Πρόγραμμα Leader ΠΑΑ και ως 60% στο Πρόγραμμα Leader Αλιείας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για το Leader ΠΑΑ είναι η 02/04/2014 και για το Leader Αλιείας η 12/05/2014.Οι προσκλήσεις των παραπάνω προγραμμάτων μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

Leader ΠΑΑ : http://evialeaderpaa.gr/

Leader Αλιείας :http://evialeaderalieias.gr/

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr