Προμήθεια εξοπλισμού (πυροσβεστικών οχημάτων) για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για τις ανάγκες της περιφέρειας «Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2014 - 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr