Προκήρυξη – Πρόσκληση για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειών Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους