ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 50.000 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πρόγραμμα 50.000 θέσεων για την Κοινωφελή Εργασία που έχει ως στόχο την στήριξη των ανέργων με προτεραιότητα τους ανέργους που διαβιούν σε οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο παρουσίασαν οι υπουργοί Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστής Χατζηδάκης και Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης. Πρόκειται για την Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: 3.24641/Οικ.3.1574/26.8.2013 «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»  σύμφωνα με την οποία οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν για πέντε μήνες σε δήμους περιφέρειες σχολεία δικαστήρια ΚΕΠ Ασφαλιστικά Ταμεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Η αμοιβή των απασχολούμενων θα είναι 748 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών εκ των οποίων τα 490 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 258 ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή του πενταμήνου θα είναι 3.740 ευρώ. Αντίστοιχα για τους ανέργους κάτω των 25 ετών η αμοιβή θα είναι 652 ευρώ το μήνα εκ των οποίων τα 427 θα είναι η καθαρή αμοιβή και τα 225 ασφαλιστικές εισφορές. Η συνολική αμοιβή πενταμήνου θα ανέλθει στα 3.260 ευρώ. Θα ισχύσουν τα εξής κριτήρια επιλογής: (α) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες (β) Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 36 μήνες (γ) Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (δ)  Ηλικία (ε)Αριθμός ανήλικων τέκνων. Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντός τους μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον Ο.Α.Ε.Δ. Η ηλεκτρονική  αίτηση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr