Πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2008 Σύσκεψη του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών.

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2008 στις εγκαταστάσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά η 2η Συνάντηση Εκπροσώπων του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών .

Θέματα της συνάντησης ήταν:

1. Προγραμματισμός Δράσης του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών για το 2008.

2. Συμβολή των Μελών στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

3. Συζήτηση επί θεμάτων Μεταφορών που απασχολούν τα Μέλη.

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν από το Επιμελητήριο Εύβοιας οι:

· Παντελής Κούκος Α΄ Αντιπρόεδρος.

· Δημήτριος Σταματούκος Οικονομικός Επόπτης.

· Δημήτριος Σάκκας μέλος Δ.Σ.

· Μελέτης Μανώλης Διευθυντής.

Στα πλαίσια της συνάντησης υπήρξε συνεργασία των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου οι οποίοι ζήτησαν από τον πρόεδρο του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. την σύνταξη μιας έκθεσης σχετικά με την θέση της Εύβοιας στον Ελλαδικό και Διεθνή χώρο στον τομέα των Μεταφορών.

Τα στοιχεία της έκθεσης αυτής θα χρησιμοποιηθούν στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που θα γίνει τον Οκτώβριο 2008.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/