Πραγματοποιήθηκε στη Λευκάδαη Γεν. Συνέλευση του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων.

Παρουσία του Yφυπουργού Ανάπτυξης Γ. Βλάχου πραγματοποιήθηκε 9 και 10 Μαΐου  στη Λευκάδα η 22η Γενική Συνέλευση του  Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) στη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν καίρια θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα των νησιωτικών περιοχών.

IMG_2928!lefkada.JPG


Κατά την πρωινή συνεδρία της 9.5.08 παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η σχέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τον τουριστικό κλάδο. Τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη των νησιών αλλά και η σημαντική συνεισφορά των υπολοίπων κλάδων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη λειτουργία της τουριστικής αλυσίδας.


Όπως επισήμαναν οι εκπρόσωποι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για τις αερομεταφορές η ανάπτυξη των υπηρεσιών δημοσίου συμφέροντος η παροχή εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουριστικό τομέα σε συνδυασμό με τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον αποτελούν σημεία κλειδιά για την βιώσιμη και ορθολογική τουριστική αξιοποίηση των Ελληνικών νησιών.


 Από τους παρισταμένους μέλη της Γενικής Συνέλευσης ζητήθηκε η παρέμβαση του Υφυπουργού κ. Βλάχου για τη διευθέτηση διαφόρων επιχειρηματικών ζητημάτων όπως:

  • Η προετοιμασία λειτουργίας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ) και τα προβλήματα που έχουν ανακύψει.
  • Οι δράσεις χρηματοδότησης των ΜΜΕ που διαχειρίζονται οι τράπεζες –ως ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης - και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε αρκετές επιχειρήσεις από την λειτουργία αυτού του συστήματος.
  •  Η αναγκαιότητα διατήρησης της λειτουργίας των αναπτυξιακών οργανισμών και φορέων στους οποίους συμμετέχουν τα Επιμελητήρια όπως για παράδειγμα οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ και τα ΚΕΤΑ που αποδεδειγμένα ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στην αποστολή τους στηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις και την επιχειρηματικότητα.


Τη Γενική Συνέλευση του  Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) από πλευράς Επιμελητηρίου Ευβοίας παρακολούθησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δημ. Σταματούκος και Δημ. Σάκκας και ο Διευθυντής Μελ. Μανώλης.


Με παρέμβασή του ο κ. Σταματούκος αναφέρθηκε στην λειτουργία των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης που λειτουργούν στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και ειδικότερα στην ΑΝΔΙΑ Α.Ε. και στο ΚΕΤΑ Στερεάς Ελλάδος παρατηρώντας ότι έχουν λειτουργήσει σωστά έχουν εξυπηρετήσει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και ότι επιβάλλεται η συνέχιση της λειτουργίας τους.

IMG_2924!lefkada.JPG

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr