ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr