ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΥΠΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΞΙΝΑΡΑ ΤΗΝΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr