ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ B2B (7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ELECTRIX ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr