ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ:ΔΙΠΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ T?V HELLAS

Επικαιρότητα: 

 

 Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης T?V HELLAS μέλος του T?V NORD GROUP ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη διπλή πιστοποίηση Ποιότητας για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία αναφορικά με τα πεδία  «Παραγωγή Συσκευασία και Διάθεση Ζύθου» με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «οι εργασίες επιθεώρησης πραγματοποιήθηκαν στις σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας και στο εργοστάσιο της στη Ριτσώνα Ευβοίας.
Η πιστοποίηση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας αφορά στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας και συγκεκριμένα στα στάδια παραλαβής των πρώτων υλών την παραγωγή ζύθου και τη διάθεση στην αγορά του τελικού προϊόντος αποδεικνύοντας στην πράξη τη φιλοσοφία και την ευαισθησία της εταιρείας για την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων της.
Στρατηγικος στόχος: Η εξωστρέφεια
Με την υλοποίηση της πιστοποίησης από έγκυρο φορέα η Ολυμπιακή Ζυθοποιία εξυπηρετεί τον στρατηγικό της στόχο για εξωστρέφεια καθώς η πιστοποιημένη ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων της ενισχύει τη φήμη της εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και τελικά δημιουργεί ευκαιρίες για διείσδυση σε διεθνείς αγορές καθώς βελτιώνεται η εικόνα και η αξιοπιστία της επιχείρησης.
Επιπλέον η πιστοποίηση της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας με βάση τα δύο Πρότυπα Ποιότητας συμβάλει και στην εσωτερική της βελτίωση αυξάνοντας περαιτέρω τις επιδόσεις της μέσω της παρακολούθησης μέτρησης και της συνεχούς βελτίωσης των εσωτερικών διεργασιών της».

Πηγή:www.reporter.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr