Οι Θέσεις του Επιμελητηρίου Ευβοίας για την Λαϊκή Αγορά του Βασιλικού.


Αρνητικό το Επιμελητήριο στην πρόθεση για Λειτουργία Λαϊκής την Κυριακή ή για Κυριακάτικη Αγορά στο Βασιλικό.

 Η Διεύθυνση Εμπορίου ζήτησε από το Επιμελητήριο Εύβοιας γνώμη για την πρόθεση τριών όμορων Δήμων ( Ληλαντίων – Ν. Αρτάκης – Διρφύων) να λειτουργήσουν στο Βασιλικό την Κυριακή Λαϊκή Αγορά ή Κυριακάτικη Αγορά. Μαζί με το αίτημα η Διεύθυνση Εμπορίου κοινοποίησε και τις 3 αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για το θέμα αυτό.

Το Επιμελητήριο αφού εξέτασε τις ληφθείσες αποφάσεις των Δημοτικών συμβουλίων και έχοντας υπόψη την σχετική νομοθεσία για Λαϊκές Αγορές και Κυριακάτικες Αγορές εξέφρασε αρνητική γνώμη μη συμφωνώντας σε μία τέτοια κίνηση.

Το πλήρες κείμενο του εγγράφου-απάντηση του Επιμελητηρίου έχει ως κάτωθι:

  Χαλκίδα  16 Απριλίου 2008                   
  Αρ. Πρ.  9467

                                   
                                      ΠΡΟΣ: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευβοίας
                                                    Διεύθυνση Εμπορίου
                                                    Χαραλάμπους 10
                                                    341  00   Χαλκίδα


Σε απάντηση του υπ αρ. 1229/8.4.2008 εγγράφου σας σχετικά με την Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς την Κυριακή στο Βασιλικό σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Λαϊκές Αγορές πρέπει να λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι Σάββατο και αυτός άλλωστε ήταν ο λόγος που ανακλήθηκε από την Περιφέρεια η άδεια για λαϊκή την Κυριακή στο Βασιλικό. Επομένως είμαστε σαφέστατα αντίθετοι με την λειτουργία λαϊκής την Κυριακή.

2. Εάν το σκεπτικό των Δήμων Ληλαντίων Ν. Αρτάκης και Διρφύων είναι να λειτουργήσουν Κυριακάτικη Αγορά σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3557/07 που τροποποιεί τον Ν. 2223/95 έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

α) H απόφαση 39/18.3.08 του Δήμου Διρφύων αναφέρει ότι “το Δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει και ψηφίζει υπέρ της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο Βασιλικό τις Κυριακές….” . Η ανωτέρω απόφαση αναφέρεται σε Λαϊκή την Κυριακή και  δεν ανταποκρίνεται στις διατάξεις του νόμου που θέλει κοινή απόφαση για την δημιουργία Κυριακάτικης Αγοράς. Άρα δεν συντρέχουν λόγοι έγκρισης.

β) Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Αρτάκης στην συνεδρίαση της 3.3.2008 αναφέρει μεταξύ άλλων “ Επομένως το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα με την παρούσα απόφασή του καλούμεθα να γνωμοδοτήσουμε υπέρ της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο Δ.Δ. Βασιλικού επί της οδού Καραϊσκάκη του Δήμου Ληλαντίων ημέρα Κυριακή” . Και εδώ υπάρχει εισήγηση για Λαϊκή ημέρα Κυριακή πράγμα μη σύννομο.
Επί αυτής της εισήγησης το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα υπέρ της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στο Δ.Δ. Βασιλικού ημέρα Κυριακή.

γ) Η απόφαση (182/2007) του Δήμου Ληλαντίων είναι “ να εισηγηθεί προς τους όμορους Δήμους να συναινέσουν για την διατήρηση της Λαϊκής Αγοράς στο Δ.Δ. Βασιλικού ημέρα Κυριακή …”

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου 2323/95 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3557 προϋποθέτει κοινή πρόταση των όμορων Δήμων στην οποία να καθορίζονται ο ακριβής χώρος λειτουργίας της αγοράς ο ανώτατος αριθμός των αδειών συμμετοχής σε αυτή τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται τα τέλη που πρέπει να καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες στην αγορά η κατανομή αυτών μεταξύ των όμορων Δήμων εφόσον πρόκειται για κοινή αγορά ο τρόπος είσπραξής τους.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης δεν υπάρχει κοινή απόφαση των όμορων Δήμων αλλά και οι μεμονωμένες αποφάσεις των Δημοτικών συμβουλίων καμία δεν πληροί τις προϋποθέσεις αυτής της διάταξης αφού καμία απόφαση δεν αναφέρεται π.χ. στον τρόπο είσπραξης των τελών στην κατανομή του ποσού μεταξύ των Δήμων στα προϊόντα που πρέπει να πωλούνται ο ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων κ.λ.π.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω το αίτημα δεν αφορά δημιουργία Κοινής Κυριακάτικης Αγοράς αλλά διατήρηση της υπάρχουσας και πρόσφατα κριθείσης παράνομης Λαϊκής Αγοράς.

Η διατήρηση της Λαϊκής δεν μπορεί να συνεχιστεί αφού απαγορεύεται ενώ για την δημιουργία Κυριακάτικης Αγοράς δεν πληρούνται οι απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις.

Το Επιμελητήριό μας εκφράζει σαφέστατη άρνηση τόσο για την διατήρηση της Λαϊκής της Κυριακής αφού είναι παράνομη όσο και για την δημιουργία Κυριακάτικης Αγοράς αφού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου.

Πέραν αυτών θα πρέπει να επισημάνουμε και τις Γενικές μας Θέσεις επί του τρόπου λειτουργίας των Αγορών αυτών. Οι αγορές αυτές κατά την άποψή μας δεν έχουν να προσφέρουν κανένα θετικό ενώ αντίθετα αυξάνουν την παραοικονομία την φοροδιαφυγή διευκολύνουν την διάθεση ακατάλληλων προϊόντων ή και ύποπτων για την προέλευσή τους προϊόντων πλήττουν το υγιές εμπόριο κ.λ.π.

Όλα αυτά αναφέρθηκαν στην ημερίδα που έκανε το Επιμελητήριό μας στις 17.12.2006 παρουσία όλων των φορέων και υπηρεσιών και έγιναν αποδεκτά από όλους.

Η οποιαδήποτε παρέκκλιση δεν έχει να προσφέρει τίποτε θετικό παρά μόνο αρνητικό. Το Επιμελητήριό μας καλεί την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση να μην  συνηγορήσει σε αιτήματα που αφ ενός δεν είναι σύμφωνα με τον νόμο και αφ ετέρου θα βλάψουν την τοπική οικονομία.
  
  Με Τιμή

Ο Πρόεδρος

 Παναγιώτης Σίμωσης
 

Κοιν: 1. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ευβοίας.
          2. Εμπορικό Σύλλογο Ληλαντίων.                   
                      

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr