ΟΑΕΕ: Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις η ένταξη στη ρύθμιση των 12 δόσεων

Επικαιρότητα: 

 

 

Χωρίς στοιχεία για την οικονομική τους κατάσταση και εμπράγματες εξασφαλίσεις-εγγυήσεις ίσης αξίας με τη συνολική οφειλή, μπορούν να εντάσσονται έως και τις 14 Αυγούστου 2017 στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστούν εισφορές πάνω από 50.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ.

Βάσει εγκυκλίου που εξέδωσε ο διοικητής του ΟΑΕΕ, Δ.Τσακίρης, αναστέλλεται η υποχρέωση προσκόμισης των παραπάνω εγγράφων και δικαιολογητικών για χρονικό διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου, όπως αναφέρει η Ημερησία.

Η αναστολή αφορά ρυθμίσεις που εκκρεμούν, ενώ όποιες εμπράγματες εξασφαλίσεις που έχουν ήδη παρασχεθεί εξακολουθούν να ισχύουν.

ι

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/