ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΕΡΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Επικαιρότητα: 

Αξιότιμη/ε κυρία/ε,

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα η οποία πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής που στοχεύει να αποτελέσει εργαλείο καταγραφής , μελέτης και παρακολούθησης δεικτών νησιωτικής επιχειρηματικότητας και την χάραξη ορθής νησιωτικής πολιτικής.

Η έρευνα πραγματοποιείται από 15/02/2023 έως 28/03/2023 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.surveymonkey.com/r/islandentre .

Τα στοιχεία του ερωτηματολογίου θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων , όπως αυτές ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Με εκτίμηση,

Εκ της Διευθύνσεως

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr