ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Νέα διαδικτυακή υπηρεσία Δημοσιοποίησης όλων των Επικείμενων Διαγωνισμών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Το Επιμελητήριο σας ενημερώνει για τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία/εφαρμογή την οποία ανέπτυξε η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και  την έχει θέσει σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για την ηλεκτρονική πλατφόρμα «διαφάνεια@Στερεά», δημοσιοποίησης όλων των επικείμενων διαγωνισμών των προμηθειών, των υπηρεσιών, των έργων και γενικότερα των δαπανών, στην οποία έχει ελεύθερη πρόσβαση ο καθένας, μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr, και με την οποία επιχειρείται η επίτευξη ακόμη μεγαλύτερης διαφάνειας και συμμετοχής επιχειρήσεων και επαγγελματιών στις διαδικασίες

 Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη από όλους τους τύπους συσκευών (desktop, tablet, smartphone), υλοποιήθηκε με ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα και είναι διαθέσιμη είτε μέσω του ειδικού banner με τίτλο «διαφάνεια@Στερεά», που βρίσκεται στην αρχική σελίδα της Περιφέρειας είτε στην διαδικτυακή διεύθυνση http://www.diafaniasterea.gr/.

 O χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες δαπανών αλλά και να διερευνήσει στοχευμένα, επιλέγοντας πιο εξειδικευμένα κριτήρια αναζήτησης/φίλτρα (προϋπολογισμός, είδος δαπάνης, Περιφερειακή Ενότητα, είδος διαγωνισμού, ημερομηνία, ΑΔΑ, κ.α.). Επίσης είναι διαθέσιμο το πλήρες τεύχος του διαγωνισμού σε ηλεκτρονική μορφή.

 Η υπηρεσία διαφάνεια@Στερεά είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.diafaniasterea.gr/

 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Δελτίο Τύπου: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/