Νέα προγράμματα χρηματοδότησης για Μικρομεσαίες και Τουριστικές Επιχειρήσεις

 

Δύο (2) νέες Δράσεις μέσα από το πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα, οι οποίες θα αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα “Προγραμματισμός Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027", οι δράσεις που αναμένονται και αφορούν την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι:

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων. Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε €200 εκατ. και αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων. Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα επικεντρώνεται  σε τουριστικές επιχειρήσεις όπως ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια, καταλύματα, ξενοδοχεία, τουριστικά πρακτορεία, σκάφη αναψυχής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε €150 εκατ. και αφορά όλη την ελληνική επικράτεια.

Αρχεία: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr