ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 22 2019