Μετάθεση της Ηµεροµηνίας των Εκλογών στα Επιµελητήρια.

Επικαιρότητα: 

1000000000.png

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                      

Μετάθεση της Ηµεροµηνίας των εκλογών στα Επιµελητήρια.


Με τροπολογία που κατατίθεται στο νοµοσχέδιο για τον ανταγωνισµό µετατίθεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιµελητηρίων της χώρας για το χρονικό διάστηµα από 15 Νοεµβρίου έως τις 15 Δεκεµβρίου 2011.

Η µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής των εκλογών συναρτάται µε την επικείµενη έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.Μ.Η µε την ανάγκη αναµόρφωσης της επιµελητηριακής νοµοθεσίας αλλά και µε σχετική απόφαση - αίτηµα της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδος στις 4-2-2011.