Μελέτη Ι.Ε.Μ.Ε για την Ανεργία & την Απασχόληση.

Επικαιρότητα: 

 11222.jpg


Το Ινστιτούτο Ερευνών & Μελετών της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος συνέταξε μελέτη με θέμα :

 Παρουσίαση και ανάλυση θεμελιωδών δημογραφικών οικονομικών και κοινωνικών δεικτών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος με έμφαση :

  • στην ανεργία
  • την απασχόληση
  •  το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
  • την Ακαθάριστη Προστιθέμενη αξία κατά κλάδο παραγωγής και
  • την επιχειρηματική δραστηριότητα.

 Για να δείτε όλη την μελέτη πατήστε εδώ.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr