Μέτρα φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων μόνιμου χαρακτήρα

 

Μέτρα φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων μόνιμου χαρακτήρα ανακοίνωσε εχθές ο πρωθυπουργός.

Τα μέτρα αυτά είναι τα εξής:

1ο.  Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.

2ο.  Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% από το 2022. Ειδικά για φέτος, αυτή μειώνεται ακόμη περισσότερο, στο 70%.

3ο.  Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%.

4ο.  Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το 2022.

5ο.  Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα και το 2022.

 

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιάννης Γεροντίτης, χαιρέτισε τα εν λόγω μέτρα, ως ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις που θα αποτελέσουν ουσιαστική στήριξη για τις επιχειρήσεις. Με την πεποίθηση ότι ανάλογες μεταρρυθμίσεις όπως η περικοπή μέρους τους χρεών – που κρίνεται απαραίτητη - θα χαράξουν μια νέα πορεία για την ελληνική οικονομία μετά την εξαιρετικά δύσκολη τελευταία δεκαετία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr