ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΜΙΑ "ΝΕΑ ΑΡΧΗ" ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Επικαιρότητα: 

Να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δόσεων καλεί η διοίκηση του ΙΚΑ τους οφειλέτες υποβάλλοντας άμεσα σχετική αίτηση για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων στα αρμόδια υποκαταστήματα προκειμένου να προχωρήσουν στην εξόφληση αυτών με την ένταξή τους στη ρύθμιση «Νέας Αρχής» του Ν. 4152/2013 για κεφαλαιοποιημένες οφειλές έως 31.12.2012.
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της ''Νέας Αρχής'' υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.06.2017 με απαραίτητη ασφαλώς και την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών.
Ωστόσο όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση η άμεση υπαγωγή στη ρύθμιση καθώς και η συντομότερη αποπληρωμή των οφειλών δίνει στους εργοδότες τη δυνατότητα να επωφεληθούν από το μέγιστο δυνατό αριθμό μηνιαίων δόσεων καθώς και από τη μέγιστη δυνατή έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής.
Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης υπαγωγής στη ρύθμιση μετά την 30.06.2013 οι δόσεις μειώνονται αντίστοιχα. Παράλληλα όσον αφορά οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης από 01.01.2013 έως 30.06.2013 αυτές θα ρυθμίζονται σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Εν τω μεταξύ όπως υπενθυμίζεται από το ΙΚΑ παρατείνεται η προθεσμία συμψηφισμού κύριων οφειλών δήμων.
Με την απόφαση οι κύριες οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 30.6.2013 οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α' 31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α' 14) ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται στο σύνολό τους.
Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τις βεβαιωμένες οφειλές τέθηκε σε λειτουργία από τη διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Ειδικότερα παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος της άντλησης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής Πίνακα Χρεών Οφειλέτη με το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών και των αναλογούντων πρόσθετων τελών κατά την ημερομηνία έκδοσης.
Σε πρώτη φάση η υπηρεσία απευθύνεται στους οφειλέτες - εργοδότες κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων οι οποίοι έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για υποβολή μέσω διαδικτύου Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
Σύντομα η υπηρεσία θα επεκταθεί στο σύνολο των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ23/10/2013

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr