ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ημερίδα με θέμα:Ο νέος Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ημερίδα με θέμα: Ο νέος Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας συνδιοργανώνουντην Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 & ώρα 17:30 στο Επιμελητήριο Εύβοιας, Ημερίδα με θέμα : «Ο νέος Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Πως διαμορφώνεται το περιβάλλον για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα μετά τις 25 Μαΐου 2018».

Στην Ημερίδα θα γίνει ενημέρωση για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων που ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βάση του οποίου οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν έως τις 25 Μαΐου 2018 να προσαρμοστούν υποχρεωτικά και πλήρως στις σχετικές απαιτήσεις του. Ο Κανονισμός έχει άμεση ισχύ και είναι δεσμευτικός. Οι αλλαγές που επέρχονται με βάση το GDPRαπαιτούν ετοιμότητα από τον επιχειρηματικό κόσμο και εξειδίκευση των στελεχών που θα αναλάβουν το ρόλο του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων / DataProtectionOfficer.Οι επιχειρήσεις, πρέπειάμεσα να σχεδιάσουν τη στρατηγική σταδιακής προσαρμογής τους στις νέες απαιτήσεις του Κανονισμού, διότι δεν θα δοθεί παράταση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr