Ημερίδα με θέμα “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας”.

 

Για τις νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στον Εργασιακό Τομέα ενημέρωσε τα Μέλη του το Επιμελητήριο Εύβοιας

Όλα τα επιθυμητά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με το πέρας της Ημερίδας που διοργάνωσε το Επιμελητήριο Εύβοιας στο Αλιβέρι με θέμα “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας”.

Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία, μέσα από τις εργασίες της Ημερίδας που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 στην Αίθουσα του Γυμνασίου Αλιβερίου, να λάβουν την πλέον έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση αναφορικά με τις νέες υποχρεώσεις τους στον εργασιακό τομέα.

Για την ενδεδειγμένη οργάνωση της ενημερωτικής εκδήλωσης καθώς και για τον άρτιο συντονισμό της, φρόντισαν οι κ.κ Βαρελάς Βασίλειος, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας / Φοροτεχνικός και Νταβαρίας Αντώνιος, Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Ευβοίας / Φοροτεχνικός. Στον τομέα αυτό, πολύτιμα συνέβαλε και η κα Κόλλια - Βότση Σοφία / Προέδρος Εμπορικού Τμήματος Επιμελητηρίου Ευβοίας. 

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση και κατάρτιση των Μελών του Φορέα, φρόντισαν οι εισηγητές, κ. Δεσπότης Αντώνης, Οικονομολόγος Α.Ε.Ι. / Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων και κα Γαλανοπούλου Χαραλαμπία, τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σ.ΕΠ.Ε.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr