ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9

Επικαιρότητα: 

Δηλώσεις: Νέος οδηγός του υπουργείου Οικονομικών για τη συμπλήρωση του εντύπου

Eως τις 31 Μαρτίου 2015 μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους η δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2015. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/