ΕΣΕΕ:ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΑΙ ΧΡΕΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ-ΤΑΜΕΙΑ

Επικαιρότητα: 

Στις αρνητικές, αλλά και στις θετικές επιδράσεις του νέου νόμου 4321/2015 για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, στο εγχώριο επιχειρείν, που αφορά ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο, αλλά και ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία εστιάζει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σε ενημερωτικό έγγραφό της. Στα θετικά συγκαταλέγει, μεταξύ άλλων, την απαλοιφή του ορίου του 1 εκατ. ευρώ, τη μείωση του ελάχιστου ποσού της δόσης σε 20 ευρώ, την αναστολή των εισπρακτικών μέτρων και την κατάργηση της προσωποκράτησης, τη μείωση του επιτοκίου και τη γενναία μείωση σε τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.  Αναδεικνύοντας τις αρνητικές διατάξεις - εκκρεμότητες της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δημόσιο, αλλά και της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, η ΕΣΕΕ

ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr