ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΚΙ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘΜ 995/2010

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr