Επιμελητήριο Εύβοιας και Οικονομικό Επιμελητήριο Εύβοιας Βοιωτίας : ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, Αξιότιμε  κ. Υπουργέ

 

Το Επιμελητήριο Εύβοιας και το Οικονομικό Επιμελητήριο Εύβοιας Βοιωτίας μετά από διευρυμένη συνεδρίαση στις 25 Ιανουαρίου 2016 με αντικείμενο συζήτησης το Νέο Ασφαλιστικό και με την σύμφωνη γνώμη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, του Δήμου Χαλκιδέων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Εύβοιας, της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Επαγγελματιών Εμπόρων Εύβοιας, της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας, της Ευβοϊκής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Ιδιόκτητων Φορτηγών Αυτοκίνητων ΔΧ, της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Περ. Στερεάς Ελλάδας,του Ιατρικού Συλλόγου Εύβοιας, του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας, της Ένωσης Φοροτεχνικών Εύβοιας και λοιπών Επαγγελματικών Φορέων, αποφάσισαν ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω Κοινού Ψηφίσματος.

 

ΚΟΙΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τις προτάσεις του Νέου Νομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό οι οποίες ακολουθούν τον στείρο και αδιέξοδο δρόμο των εισπρακτικών παρεμβάσεων και περικοπώνολοκληρώνεται η διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά για ένα νομοσχέδιο χωρίς στρατηγική, χωρίς βιώσιμη προοπτική. Ο νέος ασφαλιστικός νόμος πραγματώνεται χωρίς αναλογιστική μελέτη, αποσκοπώντας στην κάλυψη της τρύπας του φετινού προϋπολογισμού των 1,8 δις.

Με οπισθοδρομικές αντιλήψεις, μεταβάλει τις συντάξεις σε επιδόματα πρόνοιας. Εργασία και συνέπεια τιμωρούνται. Το Νομοσχέδιο όχι μόνο μειώνει τις κύριες συντάξεις, αλλά και υπονομεύει κάθε έννοια ασφαλιστικής συνείδησης. Είναι άδικος, δημιουργώντας δύο κατηγορίες συνταξιούχωνισοπεδώνοντας όλους τους ασφαλισμένους προς τα κάτω,. Οριστικοποιεί την κατάργηση του ΕΚΑΣ θερίζοντας τους χαμηλοσυνταξιούχους και κυριολεκτικά διαλύει τον ιδιωτικό τομέα, συνθλίβοντας τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους.

Η σύνδεση του κέρδους των ελεύθερων επαγγελματιών με την καταβαλλόμενη εισφορά δημιουργεί κίνητρο φοροδιαφυγής διότι αποδεσμεύεται η μελλοντική σύνταξη από το ύψος της εισφοράς, δημιουργώντας ασαφές τοπίο για το μέλλον αφού τυχόν διαφορές τακτικών λογιστικών ελέγχων θα δημιουργήσουν ετεροχρονισμένα θέματα μη καταβολής εισφορών με πρόστιμα και προσαυξήσεις. Την ίδια στιγμή αποσυνδέει το ύψος των κα­ταβαλλόμενων εισφορών και το χρόνο ασφάλισης από τις μελλοντικές συντά­ξεις. Ασφαλισμένοι με 15ετία και 40ετία θα δικαιούνται την ίδια εθνική σύνταξη «πρό­νοιας» των 380 € με διαφορά 20-30 ευρώ με­ταξύ τους ανεξάρτητα από το ποσό που έχουν πληρώσει στο ταμείο τους. Παραβιάζεται δηλ. κάθε έννοια ανταποδοτικότητας με συνέπεια να δημιουργούνται συνταγματικά θέματα ως προς την ορθότητα του.

Η ένταξη του ΟΓΑ στο μοναδικό Ταμείο θα πολλαπλασιάσει τις εισφορές των αγροτών που σε συνδυασμό του τριπλασιασμού της φορολογίας τους που ετοιμάζεται με το "αγροτικό", θα σημάνει την πλήρη εξόντωσητου αγροτικού τομέα.

Το συμπέρασμα είναι ότι οιπρακτικές του Νέου Νόμου που συνδέουν το εισόδημα με την ασφαλιστική εισφορά και ποινικοποιούν το κέρδος,δημιουργούν φανερά ισχυρές τάσεις φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής. Είναι επίσης μαθηματικά βέβαιο ότι ο Νέος Νόμος θα ωθήσει σε συνάρτηση με το Φορολογικό τους νέους επιστήμονες και επιχειρηματίες εκτός Ελλάδας, εξαϋλώνοντας περαιτέρω το υγιές και δημιουργικό εργασιακό δυναμικό του τόπου. 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ, Αξιότιμε  κ. Υπουργέ, 

Το Ασφαλιστικό και η  βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ανεξάρτητα από τους μακροοικονομικούς δείκτες της ελληνικής οικονομίας ούτε από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας, το δημογραφικό, την ύφεση και την ανεργία, ούτε πέρα από τις σοβαρές δομικές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις του συστήματος.

Είναι γνωστό ότι το 2015 έκλεισε με μεγαλύτερη ύφεση από την προβλεπόμενη (σωρευτικά 25% την τελευταία πενταετία), η ανεργία ξεπερνά το 27% και οι συνταξιούχοι που ξεπερνούν τα 2,3 εκατομμύρια, ετησίως στοιχίζουν 32 δις,  τα 15 εκ των οποίων πληρώνονται από το Ελληνικό Δημόσιο, την ώρα που για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους των 320 δις το κράτος χρειάζεται μόλις 5 δις.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι το Ασφαλιστικό δεν μπορεί να λυθεί μόνο με μέτρα που αυξάνουν τις επιβαρύνσεις αλλά αντίθετα πρέπει να συνδυαστεί με ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο, να ενσωματωθεί οργανικά σε μια αναπτυξιακή πρόταση, να βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα και να επιταχύνει την ανάκαμψη. 

Η προσέγγιση του δεν πρέπει να εστιάζει μόνο στον κοινωνικό ρόλο των συντάξεων αλλά να δίνει έμφαση και στη σχέση τους με την οικονομία. Πρέπει να συνδεθεί με παραγωγικό σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον επαναπατρισμό των ελληνικών κεφαλαίων με την παροχή σοβαρών κινήτρων. 

Πρέπει να υποστηριχτεί από απαραίτητα  εργαλεία όπως : Εισπραξιμότητα και Έσοδα - Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας - Ενιαία είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών και φόρων από τις εφορίες - Ενεργητική πολιτική για αύξηση της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας (και με επιδότηση εργασίας) - Επιβράβευσητης συνέπειας / κίνητρα- Επιστροφή στις αρχές της ανταποδοτικότητας - Κίνητρα για την παραμονή στην εργασία και πέρα από τα όρια συνταξιοδότησης.

Πέρα των ανωτέρω γενικότερων θέσεων προτείνουμε :

·         Αναδιάρθρωση του τρόπου συλλογής των ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ) αλλά και πλήρης αναδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών (Σ.Ε.Π.Ε και Ε.ΥΠ.Ε.Α).

·                  Πλήρη διαχωρισμός της Κοινωνικής Ασφάλισης από την Κοινωνική Προστασία, αλλά και αναμόρφωση των κοινωνικών επιδομάτων στη χώρα με τελικό στόχο την διαμόρφωση μίας παροχής με την μορφή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα όχι μόνο θα απελευθερώσει πόρους αλλά και θα κατευθύνεται στους πραγματικά δικαιούχους.

·         Πλήρη αναδιοργάνωση του τρόπου κατηγοριοποίησης αλλά και απόδοσης παροχών Αναπηρίας με στόχο την εξατομικευμένη παροχή υπηρεσίας αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.

·         Επαναφορά της κοινής πρότασης για την μόνιμη και ουσιαστική τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, ώστε να επαναδιατυπωθεί στο νόμο το πάγωμα, η κεφαλαιοποίηση και αφαίρεση των οφειλών από τον υπολογισμό της αναλογικής σύνταξης ως ασφαλιστικός χρόνος.

·         Να αναθεωρηθεί ο αυθαίρετος δεκαπλασιασμός για τον καθορισμό ανώτατου πλαφόν και να εξεταστεί μια νέα κλίμακα πολλαπλασιαστή από 4 έως 10 για εισοδήματα από 20.000 ευρώ και άνω.

·         Να επανεκτιμηθεί το ποσοστό 6,95% για τη περίθαλψη καθώς επίσης το 7,5% για επικουρικές και το 4% για προνοιακές ασφαλιστικές εισφορές.

·         Να καταργηθούν όλες οι έκτακτες εισφορές και τα 20 ευρώ ως βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, που δεν χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο σκοπό.

·         Να επεκταθεί το εργόσημο και σε άλλες εργασίες πέρα των αγροτικών δραστηριοτήτων.

·         Να υπολογιστεί η δυσανάλογη επιβάρυνση των νέων συνταξιούχων και να αναλυθεί το ποσοστό αναπλήρωσης.

·         Να κωδικοποιηθεί απλά και κατανοητά η ασφαλιστική νομοθεσία.

 

 

Με Τιμή,

Ιωάννης Λιονάκης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Εύβοιας

 

Κωνσταντίνος Λαγός

Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Εύβοιας Βοιωτίας

Αρχεία: 

ΣυνημμένοΜέγεθος
Αρχείο koino_psifisma_neo_asfalistiko.rtf542.79 KB

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/