ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 7/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α)ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δ) ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr