ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, κας ΒΟΥΛΑΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

                     ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ, κας ΒΟΥΛΑΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 ΜαΪου 2018 και ώρα 17:00 η πρώτη Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία διεξήχθη στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ευβοίας με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή Προέδρου και Συγκρότηση σε Σώμα».

Συμμετείχαν οι πρόεδροι των Επιμελητηρίων της Στερεάς Ελλάδας καθώς και οι εκπρόσωποι τους στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως αυτοί ορίστηκαν με την υπ.αριθμ. 456089/24.04.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και σύμφωνα με το άρθρο 89 του Ν.4497/2017, ως μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Επιγραμματικά το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο έχει ως αποστολή του, τον συντονισμό της δράσης των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, με βάση τις αρχές της υπεράσπισης των συμφερόντων των μελών του, της αποδοτικότητας και της ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης.

Το Συμβούλιο αποφάσισε η προεδρία του να ασκείται εκ περιτροπής όπως υπάρχει σχετική πρόβλεψη από το νόμο και πρώτη πρόεδρός του εξελέγη ομόφωνα η  Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κα Βούλα Αγιοστρατίτη. Εκ του νόμου Α’ Αντιπρόεδρος θα είναι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας κ. Κυρίτσης Αθανάσιος, Β΄Αντιπρόεδρος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Αγνιάδης Παναγιώτης και Γ΄Αντιπρόεδρος ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φωκίδας κ.Αυγερινός Βασίλειος.....

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr