ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το σωματείο με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ ΠΕ»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τα μέλη του και τα πρόσωπα που επιθυμούν να γίνουν μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση με θέμα: «Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (5 μέλη) και της Ελεγκτικής Επιτροπής (3 μέλη).

Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 30/11/2014 ημέρα Κυριακή, στο δεύτερο όροφο του κτηρίου του Επιμελητηρίου (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου), και από 11:00 μέχρι 17:00.

Αρχεία: 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/