Εκδήλωση για την υλοποίηση "Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας".

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ενημερώνει τα μέλη του ότι η Περιφέρεια Στερεά Ελλάδας, προβαίνει στη δημιουργία "Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", με τη δημιουργία 5 διαφορετικών Κέντρων, που θα λειτουργούν σε κάθε Περιφερειακή ενότητα και με στόχοτην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης αυτού του εγχειρήματος, καλούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Π. Ε. Εύβοιας, την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (Λεωφ. Χαΐνά 93, Χαλκίδασε ανοιχτό δημόσιο διάλογο, ώστε να συζητηθούν οι προτεραιότητες, οι υπηρεσίες και οι βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας του Κέντρου.

Στόχος είναι να καταγραφούν προτάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια μας, καθώς και να αναζητηθούν πιθανές συνέργειες για την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και παραγωγικότητας αυτών.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr