ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Επικαιρότητα: 

Εγκύκλιος: Προκειμένου να δοθεί χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις

Οι ετερόρρυθμες κατά μετοχές εταιρείες δεν υποχρεούνται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εφόσον μέχρι τις 2 Μαρτίου 2015 μετατραπούν σε απλές ετερόρρυθμες εταιρείες και ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, η έκδοση της οποίας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής σε ορισμένες κατηγορίες οντοτήτων να εφαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.


ΠΗΓΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr