ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 79 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΧΓΟ ΤΩΝΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ O2 N2O

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/