ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 75 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 285 ΕΣΤΟΡΩΝ ΟΛΥΒΟΛΩΝ MG3 7.62 χιλ επι ΤΤΟΑ Μ 1117

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/