ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΣΣΟ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ ΣΜΥ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/