ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 52 2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΣ, ΓΕΝ ΚΑΙ ΓΕΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/