ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΥΛΩΝ ΔΟΧΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 12Vx70AH ΚΑΙ 12Vx100AH ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΣΑΚΕΥΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 303 ΠΕΒ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr