ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 47 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ G3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΕΚΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr