ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 41 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΩΝ ΤΕΠ ΩΡΛ ΜΤΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/