ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4 2023 ΑΠΟ 6 10 2023ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΜΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΜΟΥ ΚΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/