ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 32 2023 ΤΗΣ ΑΣΔΥΣ ΔΠΜ 3β ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΚ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ Μ108 109 ΜΕ ΠΕΔΙΛΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/