ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΨΜ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ XVI ΜΚ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ 50 ΜΚ ΤΑΞ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr