ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠ ΩΦΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr

https://www.businessportal.gr/