ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18 2022 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr