ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15_2020 ΤΗΣ 98 ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΦΟΔΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr