ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΖΑΚΕΤ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr