ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14 2023 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ 2ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1 ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΗΤΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΑΣΔΕΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr