ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Α Φ CL 215 415 O N 233156 ME CPV 31213400-6 EVS 444164310 3

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr