ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10 2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 20 ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 2.000 κε ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΟΥΖΙΝΑΣ SEDAN

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12, 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452-22885-23510
Fax: 2221080918
E-mail:  info@eviachamber.gr